Karta

Här är en förteckning över Ransberg med byggnader och platser utmarkerade.


1. Herrgården
2. Frökenflygeln
3. Kavaljersflygeln
4. Loftstugan
5. Programrummet, bastu, kapell
6. Ladan (Intendentur och klättervägg)
7. Hammargården
8. Grillstugan
9. Smedstugan
10. Fornbyn
11. Bruksgården
12. Badplats, Volleybollplan
13. Start, Äventyrsbanan.